anLaser måleudstyr
 
Forside

Sitemap

Bestil materiale

Andersen & Nielsen hjemmeside

 Din mening/Spørgsmål?    Udskriv       

Sådan vedligeholder du din laser

Vær opmærksom på hvad din laser kan tåle
Efterhånden kommer der mere robuste lasere på markedet, der kan tåle både vand, støv og stød. Hvis du er i tvivl, kan du tjekke laserens beskyttelsesgrad, der ofte er angivet i betjeningsvejledningen eller kan oplyses af leverandøren. Beskyttelsesgraden opgives med bogstaverne IP og derefter to cifre, der skal forstås ud fra følgende skema:

 

 

1. IP-ciffer
Modstandsdygtig mod
FASTE LEGEMER
2. IP-ciffer
Modstandsdygtig mod
VAND
0 X
IKKE beskyttet
X 0
IKKE beskyttet
1 X
Genstande > 50,0 mm
X 1
Dryppende
2 X
Genstande > 12,0 mm
X 2
Dryppende > 15°
3 X
Genstande > 2,5 mm
X 3
Regn, dryppende > 30°
4 X
Genstande > 1,0 mm
X 4
Oversprøjtning
5 X
Støvskærmet
X 5
Spuling
6 X
Støvtæt
X 6
Spuling (højt tryk)
 
 
X 7
Vandtæt (indtil 1 m dybde)
 
 
X 8
Vandtæt (mere end 1 m dybde)
 

Eksempler:
IP 54: Støvskærmet og modstandsdygtig over for oversprøjtning
IP 67: Støvtæt og vandtæt indtil 1 m dybde

 

 

Retningslinjer for håndtering af lasere

Lasere skal generelt håndteres forsigtigt, da det er avancerede måleinstrumenter med følsom optik. Brug disse retningslinjer for at sikre, at din laser altid fungerer optimalt:

 

Rengøring
Hvis laservinduet er blevet beskidt, skal man rengøre det med en blød klud eventuelt fugtet med lidt vand.
 
Hvis laseren er blevet våd, skal den tørres omhyggeligt og først pakkes ned i kufferten eller tasken, når den er helt tør. Ellers kan der dannes kondens i laseren, hvilket kan ødelægge elektronikken.
Laservinduet rengøres med en blød klud
Transport
Pak laseren ned i den originale kuffert eller taske, inden du transporterer den fra sted til sted. Visse modeller skal låses før transport (typisk de pendulophængte), det fremgår i så fald af betjeningsvejledningen. Hvis man glemmer at låse laseren, kan den komme ud af kalibrering.
Laseren skal pakkes ned i den originale kuffert før transport
Batterier
De fleste lasere leveres med et genopladeligt batterisæt. Det er vigtigt, at de lades helt op inden ibrugtagning. Så vil batterierne holde længere, og du vil ikke blive afbrudt midt i arbejdet pga. tomme batterier. 

Efter nogen tid kan kontaktfladerne i batterirummet irre, så strømforsyningen forstyrres. Men irren kan let fjernes med en kniv eller et viskelæder på en blyant.
Hvis kontaktfladerne i batterirummet er irret til, duer laseren ikke
Reparation
Åbn aldrig huset, da det får garantien til at bortfalde. Hvis laseren skal repareres eller justeres, kan du sende den til andersen & nielsen, der reparerer lasere og måleinstrumenter af de fleste mærker.
Hvis du åbner huset, bortfalder garantien

 


Tjek selv om laseren skal  kalibreres
Det er altid brugerens ansvar at kontrollere sin rotationslaser før brug, og det er ikke spor svært. Start med at kontrollere X-aksen:

1. Stil laseren på en trefod eller en bordplade ca. 10 m fra en indendørs væg. Laseren skal rotere og rette op i vater.

2. Afmærk på væggen hvor laserstrålen er.

3. Drej laseren 180 grader og sæt endnu et mærke på væggen.

4. Kontrollér derefter Y-aksen ved at dreje laseren 90 grader og sætte endnu et mærke på væggen.

Alle 3 markeringer skal være inden for en afstand på 1-3 mm fra hinanden. Hvis dette ikke er tilfældet, skal man sende laseren til kalibrering hos andersen & nielsen as, der reparerer lasere og måleinstrumenter af alle mærker. Åbn aldrig huset, da det får garantien til at bortfalde.

Filmen guider dig trin for trin. 

 


andersen & nielsen as | Meterbuen 2-4 | 2740 Skovlunde | Tlf: 36 41 02 00 | Fax: 36 41 69 32 | E-mail: info@an.dk
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.